T U R K   P R O T E S T   T I M

____________________________________________________________

 
 
Bu Web Sitesi TÜRKİYE CUMHURİYETİ Adına TÜM TÜRKLERİN Sanal
Alemdeki Sesi Olan TÜRK PROTEST TEAM Tarafından Deface Edilmiştir...
Amacımız Hack Yapmak Değil Sesimizi Duyurabilmektir...!
 
Bu Uyarıyla Sizlere Şunu Anlatmak [ HATIRLATMAK ] İstedik...
Biz Asırlar Boyunca Dünyaya Hükmeden OSMANLININ Torunlarıyız..!
Biz Sınır Boylarında VATAN'ını Müdaafa Ederken Şehit Düşen Mehmetlerin Evlatlarıyız...!
Biz ÇANAKKALE Muhaberesinde Savaşmaya Değil Ölmeye Bir Milletin Ecdadıyız..!
 
Bu Zamana Kadar Vatan'ı Satmak İçin Elinden Geleni yapan
Hükümetimizden ABD nin Uçaklarının TÜRKİYE Sınırlarına Girmesinden
Sonrada Birşey yapmamasını ZATEN Bekliyorduk..!
 
Bunları Hatırlayın ve Bu Ülkeye Sahip Çıkın...!
Hoş Siz Olmasanızda Siz Sahip Çıkmasanızda Bu Ülke Sahipsiz Kalmayacaktır..!
 
Genel Kurmay Başkanımız Orgeneral Sayın Mehmet Yaşar BÜYÜKANIT :
Paşam Siz Bu Söylediklerimizin Farkındasınız ve Bunuda Biliyorsunuzki
Bu VATAN'ın Evlatları Sizin Ölmek İçin Davetinizi Bekliyor...!
 
Amerikanın Sömürgesi Altında Bir TÜRKİYE İstemiyoruz...!
VATAN'ı Satan Bir Hükümet İstemiyoruz..!
Amerikanın Yöneteceği Bir Cumhurbaşkanı İstemiyoruz..!

Biz ATALARIMIZIN BİZE EMANET ETTİĞİ YÜCE TÜRKİYE CUMHURİYETİNDE YAŞAMAK İSTİYORUZ...!
 
____________________________________________________________
 
TURK PROTEST YEMİNİ
 
ATAMIZIN Bizlere Hitaben Belirlediği Bu Hedef ve Kurallardan Sapmamak Saptırmamak İçin.
Sevdalımız Olan VATAN İçin Canımızı Dahi Seve Seve Vermek İçin !
Nereye Olursa Olsun Yapılan Haksızlıklara Duyarsız Kalmamak İçin !
Milli Değerlerimize Sahip Çıkmak İçin !
HAK İçin. Yüce Dinimiz İslamın Gerektirdiklerine Uymak İçin !
Şehitlerimizin Rahat Uyumaları İçin !
YÜCE TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ İCİN !!

TURK PROTEST TIM
____________________________________________________________
 

GENÇLİĞE HİTABE

         Ey Türk gençliği ! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.
        Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahilî ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve Cumhuriyet'i müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri, şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.
         Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!